Zoom thêm chế độ Focus, giúp người học không bị phân tâm

Đại dịch đã buộc các trường học chuyển sang học online và Zoom trở thành công cụ dẫn đầu. Để giúp giáo viên và học sinh tập trung vào bài học, Zoom ra mắt tính năng Focus.

“Chế độ Focus cho phép giáo viên nhìn thấy tất cả học sinh, nhưng một học sinh chỉ nhìn thấy giáo viên và không thấy những thành viên khác. Với tính năng này, giáo viên có thể giám sát lớp học, học sinh không bị phân tâm và tự giác bật camera” – Zoom chia sẻ.

Khi giáo viên bật chế độ Focus, học sinh không thể nhìn thấy hoặc chia sẻ màn hình của nhau, nhưng giáo viên vẫn có thể xem webcam của tất cả mọi người. Tính năng cung cấp quyền kiểm soát tương tự như chế độ Webinar. Tuy nhiên, chế độ Webinar không khả dụng cho tài khoản miễn phí và không linh hoạt như Zoom.

Khi bật chế độ Focus, người tham gia sẽ chỉ có thể nhìn thấy chủ cuộc họp và các nội dung đáng chú ý.
Khi bật chế độ Focus, người tham gia sẽ chỉ có thể nhìn thấy chủ cuộc họp và các nội dung đáng chú ý.

Bên trái: Người tham gia chỉ có thể xem người dẫn chương trình và video Tiêu điểm. Quyền: Người dẫn chương trình có thể tiếp tục theo dõi những người tham gia.

Zoom cho phép chủ cuộc họp bật và tắt chế độ Focus bất kỳ khi nào họ muốn, giúp họ sử dụng tính năng này trong các trường hợp cụ thể. Chẳng hạn, giáo viên có thể bật Focus trong khi trình bày, sau đó tắt chế độ khi đến giờ thảo luận trong lớp. Chế độ Focus có sẵn cho các tài khoản Zoom miễn phí.

Khi bật chế độ Focus, những người tham gia vẫn thấy hình ảnh của chính họ, tên và phản ứng qua biểu tượng cảm xúc của những người khác cũng như bất kỳ hình ảnh nào mà chủ cuộc họp chia sẻ.

Nhìn chung, tính năng này là cách tốt để giúp học sinh không bị phân tâm trong giờ học, thậm chí ngay cả trong các cuộc họp của công ty. Focus có trên các tài khoản nhóm hoặc cá nhân. Bạn có thể nhấn vào nút Thêm để chọn và kích hoạt tính năng này

Phạm Khang Bình | Nguồn: hitechglitz
Contact Me on Zalo
0908.69.77.86