Samsung sẽ bắt đầu sản xuất chip 3nm vào nửa đầu năm 2022

Samsung cập nhật lộ trình sản xuất chip của mình lên 2nm

Samsung đã cung cấp bản cập nhật về việc chuyển đổi công nghệ quy trình

của mình trong sự kiện kỹ thuật số Samsung Foundry Forum thường niên lần

thứ năm. Công ty hiện đang lên kế hoạch bắt đầu sản xuất các thiết kế chip

dựa trên 3nm đầu tiên cho khách hàng vào nửa đầu năm 2022. Nút quy trình

3nm Gate-All-Around (GAA) đầu tiên sử dụng Multi-Bridge-Channel FET

(MBCFET) sẽ cho phép diện tích giảm tới 35%, hiệu suất cao hơn 30%

hoặc tiêu thụ điện năng thấp hơn 50% khi so sánh với chip 5nm.

 

Công ty lưu ý thêm rằng năng suất logic của 3nm đang đạt đến mức tương

tự như của 4nm, vốn đã được sản xuất hàng loạt.

 

Nhìn xa hơn, Samsung cho biết 3nm thế hệ thứ hai của họ hiện đang được

mong đợi vào năm 2023 và ghi chú quy trình 2nm của họ với MBCFET hiện

đang trong giai đoạn phát triển ban đầu với dự kiến ​​sản xuất hàng loạt vào

năm 2025.

Ban đầu, Samsung có kế hoạch đưa sản xuất 3nm vào sản xuất số lượng lớn

vào cuối năm 2021, nhưng dường như đã đánh giá thấp mức độ khó khăn liên

quan đến việc thu hẹp quy trình nhỏ như vậy. Tình trạng thiếu chip đang diễn ra

do đại dịch toàn cầu chắc chắn cũng không giúp được gì cho tình hình.

 

Về mặt đó, Samsung cho biết họ đang tiếp tục cải thiện quy trình FinFET của

mình cho các trường hợp sử dụng ứng dụng cụ thể và hiệu quả về chi phí. Công

ty đã nhấn mạnh quy trình FinFET 17nm của mình, lưu ý rằng nó cung cấp diện

tích giảm tới 43%, hiệu suất cao hơn 39% hoặc tăng 49% hiệu suất năng lượng

so với quy trình 28nm.

Thật vậy, khi tình trạng thiếu chip kéo dài, nhiều khách hàng đang chuyển sang các

quy trình sản xuất hoàn thiện để đáp ứng nhu cầu của họ. Điều đó có vẻ như là một

bước đi sai hướng nhưng sự thật là, không phải tất cả các thiết bị điện tử đều yêu

cầu kỹ thuật sản xuất tiên tiến.

 

 

Nhật Đức | Theo : TechSpot.com

 

 

Contact Me on Zalo
0908.69.77.86