MSI đưa ra phần mềm điều khiển BIOS AMD AGESA 1.2.0.4

MSI Rolls Out AMD AGESA 1.2.0.4 BIOS Firmware cho hơn 50 bo mạch chủ 500-Series & 400-Series bao gồm X570, B550, A520, X470 & B450

Sau bản phát hành phần mềm điều khiển AMD AGESA 1.2.0.4 BIOS của tuần này, MSI đã bổ sung thêm nhiều bo mạch chủ X570, B550, A520, X470 & B450 vào danh sách hỗ trợ của mình. BIOS mới hiện đang được triển khai cho gần như toàn bộ dòng bo mạch chủ MSI 500 & 400.

MSI Rolls Out AMD AGESA 1.2.0.4 BIOS Firmware To Even More X570, B550, X470, B450 & A520 Motherboards

Lần giới thiệu cuối cùng dành riêng cho bo mạch chủ B550 & B450 nhưng MSI đã quyết định mở BETA BIOS cho gần như toàn bộ bo mạch chủ dòng 500 & 400 của họ bao gồm cả dòng X570, X470, B550, B450 và A520.
Theo MSI, những thay đổi lớn mà phần sụn BIOS AMD AGESA 1.2.0.4 mới bổ sung trước hết là bản cập nhật cho phần sụn mới, đồng thời cập nhật phần mềm SMU cho các CPU Ryzen của AMD bao gồm Vermeer (Ryzen 5000), Cezanne (Ryzen 5000G) và Picasso (Ryzen 3000G). Ngoài ra, nó cũng bật TPM theo mặc định trên các bo mạch chủ được liệt kê, có nghĩa là người dùng sẽ có thể cài đặt và chạy Windows 11 trên hệ thống của họ thông qua chức năng fTPM trên bo mạch chủ MSI B550 & B450.
Có gì mới:
1. Cập nhật lên COMBOAM4v2PI 1.2.0.4
2. Cập nhật firmware SMU cho AMD Vermeer, Cezanne và Picasso
3. TPM được bật theo mặc định
Đối với những người bạn đang sử dụng bo mạch chủ dòng MSI 500 và 400, bạn có thể lấy BIOS mới nhất (AMD AGESA 1.2.0.4) cho bo mạch chủ của mình từ các liên kết sau (Lưu ý: Các liên kết sau do chính MSI cung cấp và liên kết trở lại của chúng Kho Google Drive):

MSI AMD AGESA 1.2.0.4 BIOS Firmware Update (X570 Motherboards)

Motherboard Name BIOS Version Download Link
PRESTIGE X570 Creation 1F2 https://drive.google.com/file/d/1Dd0zsAhIYMkwui2MZ3qZkz25_eNx-_Gf/view?usp=sharing
MEG X570 GODLIKE 1F3 https://drive.google.com/file/d/11NkuZAQViDEu45pIdp23Sv1jFW0C7U6I/view?usp=sharing
MEG X570 ACE 1G3 https://drive.google.com/file/d/1bHOtn1WWn4BXh0AZFd5sBy6fxxgFXP5a/view?usp=sharing
MEG X570 Unify AB2 https://drive.google.com/file/d/1X3NbojmZJq0XwV975iSjPgd1X5l6UBCF/view?usp=sharing
MPG X570 Gaming PRO Carbon WiFi 1E3 https://drive.google.com/file/d/1f4g28qDLcDT1nh9tfdela7tp6ruO_T1e/view?usp=sharing
MPG X570 Gaming EDGE WiFi 1G2 https://drive.google.com/file/d/1W_rpgxTDrfjMz2f9IXjQ63f7tON0rRBo/view?usp=sharing
MPG X570 Gaming PLUS AF2 https://drive.google.com/file/d/1KqCFJRb6bd7aPIr_WRd3428Q9yNEgCCE/view?usp=sharing
MAG X570 Tomahawk 182 https://drive.google.com/file/d/1IcffCEcqTurTf5q2dSjqWD8Tmvi4fo_x/view?usp=sharing
X570-A PRO HF2 https://drive.google.com/file/d/1pTnyW__H9QCOTQhGUZF7fyADDvW1hK88/view?usp=sharing

MSI AMD AGESA 1.2.0.4 BIOS Firmware Update (X470 Motherboards)

Motherboard Name BIOS Version Download Link
X470 Gaming Pro MAX MB1 https://drive.google.com/file/d/14PqrP0WfqftluBGAdU7cN9gkjUdeWTZ6/view?usp=sharing
X470 Gaming Plus MAX HD1 https://drive.google.com/file/d/1wzlafU2s7AuGVu2l2unuqA3HIH2Dk8NL/view?usp=sharing

MSI AMD AGESA 1.2.0.4 BIOS Firmware Update (B550 Motherboards)

Motherboard Name BIOS Version Download Link
MEG B550 Unify-X A43 https://drive.google.com/file/d/1Hph47tDCrOBHXLOtk_cuv06adfKaG2ba/view?usp=sharing
MEG B550 Unify 144 https://drive.google.com/file/d/1_IwmxvHQAeuTOuok3-N4fskVSWlvBG4k/view?usp=sharing
MPG B550I Gaming Edge WiFi 182 https://drive.google.com/file/d/1pWkyPhEJWqa-PEKs0k3bQ0T2U-RIplKQ/view?usp=sharing
MPG B550I Gaming Edge Max WiFi 182 https://drive.google.com/file/d/14YTH1D1eBXLu38tukUlncLDzEEnuDRlM/view?usp=sharing
MPG B550 Gaming Plus 182 https://drive.google.com/file/d/1Emu2xSoLS_mUp0QOObkTfIY4XtAlyFrX/view?usp=sharing
MPG B550 Gaming Edge WiFi 182 https://drive.google.com/file/d/1iXBFSRGM86FaqIL8eD5epN5XrT17KheD/view?usp=sharing
MPG B550 Gaming Carbon WiFi 182 https://drive.google.com/file/d/1km-DHYbA_Lp4RjrdZVycQH6qNihw6jjr/view?usp=sharing
MAG B550M Vector B62 https://drive.google.com/file/d/1jK-At12JxQM81ZKnswGtL4oH28gvGQp3/view?usp=sharing
MAG B550M Mortar WiFi 193 https://drive.google.com/file/d/1o8HGpzA0YqC-kAbCb8nOERLVMR1oUjyz/view?usp=sharing
MAG B550M Mortar 193 https://drive.google.com/file/d/1NNz6bthD_YfWDa9TCBA_M9KSq-kj7vGG/view?usp=sharing
MAG B550M Bazooka A82 https://drive.google.com/file/d/1vTAXVKXOxGeaEGxwMtNcPNbz-9WRWRuR/view?usp=sharing
MAG B550 Torpedo H52 https://drive.google.com/file/d/1rhSw9YsC8m2T7uYy5s1hRApcsoTA8bgp/view?usp=sharing
MAG B550 Tomahawk A83 https://drive.google.com/file/d/1c4UDvcPBoN37OOWrEOAMHWGZew-gtFYl/view?usp=sharing
B550M PRO-VDH WiFi 292 https://drive.google.com/file/d/1g7IKYYhDLx879oWKvs2aYAbtPbNSaHQG/view?usp=sharing
B550M PRO-VDH WiFi (CEC) H11 https://drive.google.com/file/d/18ClMv-60rkcXfdhnrRRA96F0vF5MSHrv/view?usp=sharing
B550M PRO-VDH WiFi 292 https://drive.google.com/file/d/1xsEgpguVcZwwbDsao6dV-3TteTI0OyJ4/view?usp=sharing
B550M PRO-VDH 292 https://drive.google.com/file/d/1rBTUgZodHj9L2jr_Exctj3_6pHuUxIei/view?usp=sharing
B550M PRO 262 https://drive.google.com/file/d/1FmGkQ0dDsPxb7_wrbFnRPpvX6kFrAVjr/view?usp=sharing
B550M PRO-DASH 372 https://drive.google.com/file/d/1xt147saw5IedlGOf8tHilRuRoUF_prXR/view?usp=sharing
B550A-PRO A83 https://drive.google.com/file/d/13qq5DFgSOQzcrXYXTmOYfbCOFZXc5R4J/view?usp=sharing
B550-A PRO (CEC) H12 https://drive.google.com/file/d/1ugYYkOfBxghjGFY_Z27pVwKXO4W1Yu7d/view?usp=sharing

MSI AMD AGESA 1.2.0.4 BIOS Firmware Update (B450 Motherboards)

Motherboard Name BIOS Version Download Link
B450M-X 3D1 https://drive.google.com/file/d/1D0wJ9jd-qj26vh0HwTQD_PRZXKzKS2bA/view?usp=sharing
B450M-A PRO Max 3D1 https://drive.google.com/file/d/1HVgWKPbMm_QZtUBjAFrlNy55O99Ju5gS/view?usp=sharing
B450M PRO-VDH Max BD1 https://drive.google.com/file/d/17plihVEg_sURohbsI91Z_xXB16_PbEql/view?usp=sharing
B450M PRO-M2 Max AE1 https://drive.google.com/file/d/1tjqC9ElEn6P49Ghgbw55CzW_SwUWvqtF/view?usp=sharing
B450M Mortar Max 2E2 https://drive.google.com/file/d/1zVcqd7tAB30xSrOdpLLARxJUHrZ9lVFo/view?usp=sharing
B450M Bazooka Max WiFi 171 https://drive.google.com/file/d/1PgPmeLwUpj6pXr2UzSoZWq1nTv6Q76uF/view?usp=sharing
B450I Gaming PLUS Max WiFi B61 https://drive.google.com/file/d/12Xafvr5bVHYKo_Fi5u03Z7Z6YJOBqaMa/view?usp=sharing
B450-A PRO Max ME2 https://drive.google.com/file/d/1RAL88rPXWmYpR9Rtr6zNLX4WZNXMkYdM/view?usp=sharing
B450 Tomahawk Max II H62 https://drive.google.com/file/d/1KzGwzwiNhQGuHJHLna0JJ44w3_D1VI52/view?usp=sharing
B450 Tomahawk Max 3C2 https://drive.google.com/file/d/19A7JOx4VmNcoptTaU9lnoysFOLPCI-RZ/view?usp=sharing
B450 Gaming Pro Carbon Max WiFi 282 https://drive.google.com/file/d/1Yt-enqYPgjlEKf05NPLsshopt2yL6cLf/view?usp=sharing
B450 Gaming PLUS Max HD2 https://drive.google.com/file/d/1J70_xxs93VQQPvApUp95MVNxGLnct7yM/view?usp=sharing

MSI AMD AGESA 1.2.0.4 BIOS Firmware Update (A520 Motherboards)

Motherboard Name BIOS Version Download Link
MAG A520M Vector A92 https://drive.google.com/file/d/1ge-RmERxP1RwhDffeRHiPuT624z_4pMl/view?usp=sharing
MAG A520M Bazooka WiFi A34 https://drive.google.com/file/d/1BalMbaefD_cPFZ2Tp7nyFE8bUlLjg55y/view?usp=sharing
A520M PRO-VH A52 https://drive.google.com/file/d/1YPE6Wihx-zOI-baiVlSXd8XkqYdRnJ4p/view?usp=sharing
A520M PRO-VDH 134 https://drive.google.com/file/d/18UlIioD5VkZ6nFjpmY_w6HaNDURYMxna/view?usp=sharing
A520M PRO-C Dash 172 https://drive.google.com/file/d/1GxpnEUjlYVMlSSukurwxlq58Ojy_vCL1/view?usp=sharing
A520M PRO 192 https://drive.google.com/file/d/1yP_sUTVdI9ExhXH_zFP6gjrOp1DArLbK/view?usp=sharing

Các bo mạch chủ còn lại thuộc dòng 500 và 400 cũng sẽ nhận được bản cập nhật phần mềm AMD AGESA 1.2.0.4 BIOS trong những tuần tiếp theo để những người dùng PC này sẵn sàng cho việc ra mắt Windows 11. Bạn nên cập nhật bo mạch chủ của mình nếu bạn định chạy. hệ điều hành Microsoft Windows 11 sắp ra mắt. Chúng tôi sẽ cập nhật bài đăng này khi bắt đầu có thêm BIOS.

Kiều Gia Huy | Nguồn: wccftech.com

Contact Me on Zalo
0908.69.77.86