Doanh thu Quý 2/2021 của AMD tăng trưởng đến 99%, đạt 3,85 tỷ đô

Nhờ người dùng ưu tiên chọn sản phẩm của AMD mà doanh thu của đội đỏ đã tăng gấp đôi trong Quý II/2021.

AMD vừa mới công bố doanh thu của Quý II/2021 đạt 3,85 tỷ USD, thu nhập kinh doanh (opterating income) là 831 triệu USD, thu nhập ròng (net income) là 710 triệu USD, và thu nhập cổ phiếu pha loãng (Diluted Earnings per Share) là 0,58 USD. Nếu tính theo non-GAAP (Generally Accepted Accounting Principles – Nguyên tắc kế toán được chấp nhận chung) thì thu nhập kinh doanh là 924 triệu USD, thu nhập ròng là 778 triệu USD, và thu nhập cổ phiếu pha loãng là 0,63 USD.

Kết quả trong Quý II/2021

  • Doanh thu đạt 3,85 tỷ USD, tăng 99% so với cùng kỳ năm ngoái và 12% so với Quý trước
  • Tỷ suất lợi nhuận gộp là 48%, tăng 4% so với cùng kỳ năm ngoái và 2% so với Quý trước
  • Thu nhập ròng là 710 triệu USD, so với năm ngoái là 157 triệu USD và 555 triệu USD trong Quý trước
  • Tiền, các khoản tương đương tiền và đầu tư ngắn hạn là 3,79 tỷ USD vào cuối Quý II/2021
  • Dòng tiền tự do đạt kỷ lục 888 triệu USD. So với năm ngoái là 152 triệu USD và 832 triệu USD trong Quý trước
  • Tháng 5/2021, công ty đã công bố chương trình mua lại cổ phiếu trị giá 4 tỷ USD. Trong Quý 2, công ty đã mua lại 3,2 triệu cổ phiếu phổ thông (common stock) với giá 256 triệu USD

Tổng kết mảng tài chính hàng Quý

Doanh thu mảng Máy tính và Đồ họa (Computing & Graphics) là 2,25 tỷ USD, tăng 65% so với cùng kỳ năm ngoái và 7% so với Quý trước.

  • Giá bán trung bình (ASP) của vi xử lý dành cho khách hàng (client processor) tăng so với cùng kỳ năm ngoái. Và so với Quý trước nhờ có thêm doanh số của vi xử lý Ryzen desktop và laptop
  • Giá bán trung bình của GPU tăng so với cùng kỳ năm ngoái và so với Quý trước. Nhờ doanh số card đồ họa cao cấp tăng. Bao gồm cả doanh số GPU dành cho trung tâm dữ liệu

Triển vọng trong tương lai

Trong Quý III/2021, AMD kì vọng rằng doanh thu sẽ đạt khoảng 4,1 tỷ USD (± 100 triệu USD). Tăng khoảng 46% so với cùng kỳ năm ngoái và khoảng 6% so với Quý trước. Trong đó, việc tăng trưởng so với năm ngoái dự kiến sẽ là nhờ tất cả các mảng đều tăng. Còn tăng trưởng so với Quý trước dự kiến chủ yếu sẽ là nhờ vào mảng trung tâm dữ liệu và gaming của AMD. Tính cho toàn bộ năm 2021 thì AMD dự kiến doanh thu sẽ tăng trưởng khoảng 60%. Nhờ tất cả các mảng đều có sự phát triển mạnh.

 

Mời các bạn tham khảo thêm một số thông tin liên quan tại Chip Máy Tính như:

Trương Gia Huy | Nguồn: TechPowerUp

Contact Me on Zalo
0908.69.77.86