Đây là số tiền bạn có ngày hôm nay nếu bạn đầu tư séc kích thích của mình vào tiền điện tử

Rủi ro lớn, phần thưởng lớn

Với mục đích của cuộc thảo luận này, chúng tôi đang xem xét một cá nhân

duy nhất đã nhận được khoản thanh toán kích thích tối đa trong mỗi đợt hoặc

1.200 USD + 600 USD + 1.400 USD = 3.200 USD và đã nhận được chúng trong

đợt phát hành đầu tiên. Chúng tôi cũng giả định rằng người nhận không cần tiền

để bù đắp việc mất việc làm hoặc chi phí gia tăng trong đại dịch. Thay vào đó, họ

đầu tư tiền vào nhiều loại tiền điện tử khác nhau.

 

Chính phủ Hoa Kỳ trong nỗ lực hạn chế tác động kinh tế do đại dịch Covid-19 gây

ra, đã ban hành một loạt ba đợt kiểm tra kích thích cho đến nay. Chương trình đầu

tiên bắt đầu ra mắt vào tháng 4 năm 2020 với mức lên đến 1.200 đô la cho những

người lớn đủ điều kiện nộp thuế kiếm được dưới 75.000 đô la.

 

Vòng hai diễn ra sau đó vài tháng. Bắt đầu từ tháng 12, những người nhận đủ điều

kiện đã nhận được khoản thanh toán một lần là 600 đô la theo nguyên tắc thu nhập

giống như trước đây. Ngay sau khi Biden nhậm chức vào đầu năm nay, một cuộc kiểm

tra kích thích thứ ba đã được ban hành, cung cấp cho những người đóng thuế đủ điều

kiện lên tới 1.400 đô la.

 

Sử dụng Coindesk , chúng ta sẽ nhìn lại để xem một số loại tiền điện tử phổ biến nhất

được giao dịch ở thời điểm nào khi séc được phát hành và ai đó có thể kiếm được bao

nhiêu thông qua các khoản đầu tư khác nhau.

Đầu tiên là Bitcoin. Vào ngày 12 tháng 4 năm 2020, Bitcoin trị giá 6.905,48 đô la. Đến

ngày 29 tháng 12 năm 2020, giá đã tăng lên 27.371,80 đô la và vào ngày 12 tháng 3

năm 2021, một Bitcoin duy nhất được giao dịch với giá 57.240,14 đô la. Giả sử bạn đã

đầu tư mỗi ba lần kiểm tra kích thích của mình vào Bitcoin ngay thời điểm bạn nhận được

chúng, thì khoản nắm giữ của bạn sẽ trị giá khoảng 9.486 đô la ngày hôm nay. Trừ khoản

đầu tư 3.200 đô la ban đầu, bạn sẽ còn lại với lợi nhuận là 6.286 đô la.

 

Hãy chạy cùng một kịch bản, nhưng với Ethereum lần này. Vào ngày 12 tháng 4 năm 2020,

Ethereum được giao dịch với giá 158,76 đô la. Kể từ ngày 29 tháng 12 năm 2020, giá Ethereum

đã tăng lên 731,84 đô la mỗi và vào ngày 12 tháng 3 năm 2021, nó ở mức 1.767,38 đô la. Dựa

trên giá ngày hôm nay là 3.048,62 đô la, khoản đầu tư 3.200 đô la ban đầu của bạn bây giờ sẽ

có giá trị khoảng 27.957 đô la. Trừ khoản đầu tư và bạn còn lại với lợi nhuận khoảng 24.757 đô

la. Không tệ.

 

Nhìn vào Litecoin, chúng ta thấy rằng nó được giao dịch ở mức 42,60 đô la vào ngày 11 tháng

4 năm 2020, 128,80 đô la vào ngày 29 tháng 12 năm 2020 và 220,69 đô la vào ngày 12 tháng

3 năm 2021. Nếu bạn đầu tư tất cả số tiền kỳ diệu của mình vào Litecoin và nắm giữ nó, nó sẽ

trị giá 5,876 đô la ngày hôm nay. Trừ khoản đầu tư 3.200 đô la ban đầu và bạn còn lại với lợi

nhuận là 2.676 đô la.

Bạn hỏi Dogecoin thì sao? Kiểm tra nhanh cho thấy Dogecoin sẽ có giá 0,001979 đô la vào

ngày 12 tháng 4 năm 2020, 0,004421 đô la vào ngày 29 tháng 12 năm 2020 và 0,055461 đô

la vào ngày 12 tháng 3 năm 2021. Bạn đã đầu tư đầy đủ các khoản kiểm tra kích thích của

mình vào mỗi ba khoảng thời gian này và giữ nó, tiền của bạn sẽ có giá trị khoảng $ 156.392

ngày hôm nay. Trừ khoản đầu tư ban đầu, đó là lợi nhuận chắc chắn là $ 153,192.

 

 

 

Nhật Đức | Theo : TechSpot.com

Contact Me on Zalo
0908.69.77.86